מס' הטלפון שלנו - 03-5402680

תקנון

ברוכים הבאים לאתר המידע לחולה של “גסטרו פרו מרכז מומחים” (להלן: “גסטרופרו”). השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים בהסכם שלהלן.

תנאי שימוש:
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא רופא/ה על בסיס אישי ופרטני.
מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.
התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.
אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
גסטרופרו והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

תנאי שימוש ברכיבי שיתוף מידע במסגרת אתר facebook:
השימוש באפשרויות השונות של שיתוף מידע מרכיבי “Like” , “אהבתי ו “פייסבוק” באחריות המשתמש וחושף את בחירת המידע שלו לאחרים בהתאם להגדרות הפרטיות שהוגדרו על ידו באתרwww.facebook.com.
יחד עם זאת, גסטרופרו רואה חשיבות רבה בשמירת הפרטיות של מטופליה ושל הציבור הרחב שיעשה שימוש בשירות זה, ועושה ככל שביכולתו, ואף קורא לך הגולש, להימנע מהעלאת שאלות שיש בהן מידע פרטני או כזה העלול לפגוע בפרטיותך או אנשים קרובים לך, ולהפנות שאלות אלו לאפיק ההודעות הישירות שבפייסבוק.

מדיניות פרטיות:
גסטרופרו והגורמים המפעילים את האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים. אם תזינו את פרטיכם לאתר, פרטים אלו ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית.

זכויות קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן לגסטרופרו. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של גסטרופרו מראש ובכתב.
גסטרופרו והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

שינוי תנאי השימוש:
לגסטרופרו והגורמים המפעילים את האתר שמורה הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש ובהתניות החלים על השימוש באתר זה.

מקום השיפוט והדין החל:
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבית המשפט בעיר תל אביב יפו.

כללי:
מסמך תנאי שימוש זה מהווה הסכם לפיו מסכים המשתמש לאמור בו. בשל האופי הדינאמי של תחום הבריאות ושל הטכנולוגיה והאינטרנט, לאתר הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו תכניו, עיצובו, היקפו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת וללא הודעה מראש. גסטרופרו והגורמים המפעילים את האתר הזכות לגבות תשלום בעד מידע, תכנים ושירותים שונים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר כתוצאה משינויים כאמור ו/או תקלות שיגרמו משינויים אלה. לאתר הזכות להפסיק ולהגביל את מתן השירותים והמידע בכל שלב.

  • תזונה
  • מחלות מעי דלקתיות
  • גידולי מערכת העיכול
  • כבד
  • השמנה
  • מערכת העיכול